رفراندوم هسته ای!

    نمک سبز وکيک زردو از اين حرفها..!

  (يک پيشنهادبه دولت مردان!)

امروزه انرژی هسته ای بحث روز دنيا است ودراين ميان هر کشوری به دنبال منافع خودش هست تقريبا همه دنيا می خواهند که ايران غنی سازی را هر طور شده ولو موقت به تعليق در بياورد٬حتی روسیه وچين هم هيچ وقت در اجماع جهانی طرف ما را نخواهند گرفت!..ودر آينده بطور يقين آمريکا ايران توسعه يافته را  تحمل نخواهد کرد(وحتما توطئه های زيادی را طراحی خواهد کرد تا هر طور شده ايران اسلامی در خاورميانه رشد نکنديامنزوی شده ودر نهايت ازميان برود!)..بديهی است که در اين مخاصمه به هر دو طرف خساراتی وارد خواهد شد..!(البته معلوم است که ايران عزيز ما خسارات بيشتری را تحمل خواهد کرد!)بگذريم...به نظر می رسددرحال حاضر  اولويت های زيادی در داخل داريم که بايد به آنها رسيدگی شود: سرمايه های معطل ،بيکاری ، محروميت وفقر، مشکلات جوانان ...

اکنون که بحث هسته ای ما اهميت جهانی پيدا کرده است!وآنطور که از قرائن بر می آيدايران بايدما بين تعليق غنی سازی يا ادامه غنی سازی يکی را  انتخاب کند،  (واضح است که اين انتخاب  برای کشورمابسيار تعين کننده ونقطه عطفی درتاريخ خواهد بود!)با توجه به اين مسئله آيا بهتر نيست در اين تصميم گيری مهم،  نظر مردم راهم از طريق انتخاباتی که در پيش داريم به طور رسمی بپرسيم؟ (اگر چه مردم به طرق مختلف نظر  خود رابيان کرد ه اند)..امارای صندوق بازتاب جهانی داردپس بهتر است راجع به تعليق غنی سازی از طريق صندوق رای  نظر مردم راجويا شويم ....رای مردم هرچه باشد در تاريخ ما جاودانه ومورد احترام خواهد بود! انتخابات هسته ای نتيجه اش هر چه باشد،پاسخ محکمی است به موفقان ومخالفان غنی سازی  .والبته مسولان در هر دو صورت رو سفيد خواهند بودوباغرور از طريق حمايت ملی به سياست های خود ادامه خواهند داد..ولو بلغ مابلغ..!

نوشته : ali در ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٥


تماس با نویسنده

اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا به نور الفهم , اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا من خزاين علومك , برحمتك يا ارحم الراحمين

آرشیو وبلاگ

صفحه نخست
اسفند ٩٠
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤


لنیکستان

منبرنت
کشکول جوانی
هلوع
صریر
نگاهی از دور
چند قدم نزدیکتر به خدا
روستای فطرت آباد
بچه های قلم
مجال
روزنگار يك معلم
بر بال های پرنده آبی
زندگی يعنی توکل بر خدا
لوطی
يادشتهای استشهادي فدای سيد علی
فقیه
تجلـّيگاه و تخلـّيگاه احساس!
پایگاه حجت الاسلام سلیمیان

نقد و بررسی وبلاگ طلاب و روحانیون

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی