دعای مخصوص جستجو در اينترنت!

وقتی گوگل فاش می کند که بيشترين جستجو در اينترنت برای زنان عريان می باشد!!وقتی وزير بهداشت ايران آمار می دهد که  ۹۵در صد دانشجويان ايران از اينتر نت استفاده غير علمی می کنند !! پس اجازه بدهيد دعای مخصوص جستجو در اينترنت را رسما اعلام کنيم شايد خواندن اين دعا (که دعای مطالعه هم هست)!باعث شود که  وقتمان رادر اين دنيای مجازی بيهوده تلف نکنيم!!

اللّهُم اخرجنی من الظلمات الوهم

خدايا ما را از تاريکی نادانی بيرون آور

واکرمنی بنور الفهم

وبه نور دانايی گراميم بدار

اللهم افتح علينا ابواب رحمتک

ودرهای مهربانی خويش را بر مابگشا

وانشر علينا خزائن علومک

وگنجينه های دانشت را برما بگستران

برحمتک يا ارحم الراحمين

به رحمتت ای مهربانترين مهربانان

نوشته : ali در ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ،۱۳۸٤


تماس با نویسنده

اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا به نور الفهم , اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا من خزاين علومك , برحمتك يا ارحم الراحمين

آرشیو وبلاگ

صفحه نخست
اسفند ٩٠
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤


لنیکستان

منبرنت
کشکول جوانی
هلوع
صریر
نگاهی از دور
چند قدم نزدیکتر به خدا
روستای فطرت آباد
بچه های قلم
مجال
روزنگار يك معلم
بر بال های پرنده آبی
زندگی يعنی توکل بر خدا
لوطی
يادشتهای استشهادي فدای سيد علی
فقیه
تجلـّيگاه و تخلـّيگاه احساس!
پایگاه حجت الاسلام سلیمیان

نقد و بررسی وبلاگ طلاب و روحانیون

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی