عناوین مطالب وبلاگ درد دلهای یک روحانی!

یک عکس وهزار معنی :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩٠
آخرين ياداشت! :: یکشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٥
لطفا برای آبادانی ایران جلوی جنگ را بگيريد! :: دوشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٥
طلبه آواز خوان! :: دوشنبه ٤ دی ،۱۳۸٥
مشکلات زندگي :: سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥
يک سوزن به خود وبعد يک جوالدوز به ديگران!! :: پنجشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٥
وباز هم روحانيون! :: دوشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٥
طعم يک لباس! :: چهارشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٥
در پاسخ به يک پيام :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٥
تابستان برای معلم ها تعطيل نيست :: سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٥
شنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٥ :: شنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٥
هنوز مردمی هستم! :: دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥
رفراندوم هسته ای! :: دوشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٥
معلمان ايران در سال ۱۴۸۵درچنين روزی! :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
دوشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
آخيش! :: یکشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤
جمعه ۳٠ دی ،۱۳۸٤ :: جمعه ۳٠ دی ،۱۳۸٤
دوشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٤
چهارشنبه ٧ دی ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٧ دی ،۱۳۸٤
پنجشنبه ۱ دی ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱ دی ،۱۳۸٤
ارتباط نان نفت وما روحانيون..! :: شنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٤
چهارشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٤
دوشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٤
شنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٤ :: شنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٤
شنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٤ :: شنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٤
جمعه ٢٠ آبان ،۱۳۸٤ :: جمعه ٢٠ آبان ،۱۳۸٤
یکشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٤
پنجشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٤
پنجشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٤
دوشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٤
پنجشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٤
چهارشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٤تماس با نویسنده

اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا به نور الفهم , اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا من خزاين علومك , برحمتك يا ارحم الراحمين

آرشیو وبلاگ

صفحه نخست
اسفند ٩٠
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤


لنیکستان

منبرنت
کشکول جوانی
هلوع
صریر
نگاهی از دور
چند قدم نزدیکتر به خدا
روستای فطرت آباد
بچه های قلم
مجال
روزنگار يك معلم
بر بال های پرنده آبی
زندگی يعنی توکل بر خدا
لوطی
يادشتهای استشهادي فدای سيد علی
فقیه
تجلـّيگاه و تخلـّيگاه احساس!
پایگاه حجت الاسلام سلیمیان

نقد و بررسی وبلاگ طلاب و روحانیون

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی